Ως ομάδα συγκεντρώσαμε υλικό για σχέδια μαθήματος από δικές μας εργασίες και διδασκαλίες αλλά και από αξιόπιστο υλικό από το διαδίκτυο. Εδώ, θα βρείτε σχέδια μαθήματος και υλικό ταξινομημένα ανά τάξη. Σε κάθε τάξη, υπάρχουν κατηγοριοποιημένα σχέδια μαθήματος για διάφορα θέματα ανάλογα με τις ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος.
Τα σχέδια μαθήματος είναι χωρισμένα ανά τάξη, ώστε ο εκπαιδευτικός ανάλογα με την τάξη που διδάσκει, να μπορεί να βρει προγραμματισμούς μαθημάτων, που θα ανταποκρίνονται στην ηλικία, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του.
Παρακαλούμε όμως, όπως προσαρμόζετε ΠΑΝΤΑ τα υφιστάμενα σχέδια μαθήματος στις ανάγκες των μαθητών σας.
  • Α' Κύκλος

child.jpg

Α' Τάξη

Β' Τάξη

Γ' Τάξη
  • Β ' Κύκλος
e.jpg

Δ' Τάξη

Ε' Τάξη

Στ' Τάξη

Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε σχέδια μαθήματος για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου:

S-Team Science Education: Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε σχέδια μαθήματος κυρίως από προπτυχιακούς φοιτητές αναθεωρημένα από καθηγητές. Υπάρχουν σχέδια μαθήματος για τις πλείστες ενότητες των φυσικών επιστημών στις τάξεις του δημοτικού σχολείου.


ScienceNetLinks : Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε σχέδια μαθήματος για όλες τις τάξεις και όλες τις ενότητες των φυσικών επιστημών αλλά και άλλων μαθημάτων.

BBC School Science : Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε σχέδια μαθήματος ανάλογα με την ηλικία και το θέμα.

Hot chalk's Lesson Plans: Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε σχέδια μαθήματος ανάλογα με το θέμα σχεδιασμένα από δασκάλους για δασκάλους. Επίσης μπορείς να ανεβάσεις το δικό σου σχέδιο μαθήματος πάνω στην σελίδα.


Ευχαριστούμε όσους μας έδωσαν δικό τους υλικό για την διεκπεραίωση αυτής της προσπάθειας.