Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει ιστοσελίδες, πληροφορίες και παρουσιάσεις σχετικές με τα διαλύματα έτσι ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν ευκολότερα την έννοια αυτή.

Η σελίδα αυτή είναι υπό κατασκευή ακόμη. Προσεχώς έρχεται κι άλλο υλικό σχετικό με το θέμα.


dialimataaa.jpg

Ιστοσελίδες

Μελετάμε τα διαλύματα - περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και πειράματα


Πληροφοριακό Υλικό


Εννοιολογικός Χάρτης από την ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας Διαλύματα

Λογιστικό Φύλλο από την ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας Πειραματικές μετρήσεις


video61.jpg

Παρουσίαση - Αρχεία - Πειράματα


ΔιαλύματαΠαρουσίαση από την ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας

Δραστηριότητες στην τάξη Στο συγκεκριμένο αρχείο υπάρχεί ένα διερευνήσιμο ερώτημα γύρω από τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη θερμοκρασία του νερού και το χρόνο που χρειάζεται να διαλυθεί η ζάχαρη σ' αυτό, με το αντίστοιχο πείραμα (10).