Στη σελίδα αυτή υπάρχουν ιστοσελίδες, προσομoιώσεις, παρουσιάσεις, όσον αφορά τη διάδοση του φωτός η οποία γίνεται ευθύγραμμα και με ακτίνες. Στη σελίδα αυτή υπάρχουν πρακτικές για τον εκπαιδευτικό, που του δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δείξει στους μαθητές ότι το φως είναι κάτι ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και το αντικείμενο.


Προσομοιώσεις


Η επίδραση του φωτός: Μελέτες Περιπτώσεων: Σε αυτη την προσομοίωση ο χρήστης ελέγχει την επίδρση του φωτός σε καθορισμένες περιπτώσεις καταλήγονται σε συμπεράσματα.


Παρουσιάσεις/ Παραδείγματα πειραμάτων


Θερμότητα, Φως, Ηλεκτρικά Κυκλώματα (35-40) (53-56) Υπάρχουν πειράματα που εξηγούν τη διάδοση του φωτός, ακόμα και το πως η σκιά προκύπτει από τη διάδοση αυτή.


Βίντεο


Παιχνίδια με τη σκιά: Στο βίντεο αυτό φαίνονται διάφορες σκιές να παίρνουν απίστευτες μορφές στον ήχο τραγουδιού!

Εικόνες με σκιές: Σιλουέττες ανθρώπων δημιουργούν διάφορες εικόνες

Ευθύγραμμη διάδοση φωτός: Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται πειράματα για να αποδεικτεί η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός


Πείραμα


Πείραμα για την ευθύγραμμη κίνηση του φωτός: Υπάρχει η πηγή φωτός στο δεξί μέρος της οθόνης και στην άλλη το άγαλμα της ελευθερίας. Ο χρήστης πρέπει να ανοίξει τον διακόπτη της πηγής φωτός και να κουνήσει τα χέρια που κρατούν ένα σπόγγο με σκόνη κιμωλίας. Η σκόνη πέφτει και φένεται η ευθύγραμμη κίνηση τους φωτός. Αυτό το πείραμα μπορούν οι μαθητές να το αναπαραστήσουν.