Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει ιστοσελίδες, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις, διδακτικές προσεγγίσεις όσον αφορά την επεξήγηση της διάδοσης της θερμότητας από το ένα σώμα στο άλλο. Είναι πολύ χρήσιμο υλικό για τους δασκάλους, αφού τους δείχνει κάποιους ωραίους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δουλέψουν με τους μαθητές.


 Θερμότητας.png

Παρουσιάσεις/ παραδείγματα πειραμάτων


Διάδοση Θερμότητας Αυτή είναι μία παρουσίαση ενός συμβούλου επιστήμης του ΥΠΠ στην οποία πολύ περιεκτικά παρουσιάζει τους τρεις διαφορετικούς τρόπου με τους οποίους διαδίδεται η θερμότητα (αγωγή, ακτινοβολία, μεταφορά) και είναι για ΣΤ' τάξη.

Διάδοση θερμότητας στα στερεά Αυτή είναι μία παρουσίαση στην οποία φαίνεται πως γίνεται ακριβώς η διάδοση της θερμότητας με αγωγή. Παρουσιάζονται και τα υλικά που είναι καλοί αγωγοί, ενώ παράλληλα γίνεται διάκριση στα υλικά όσον αφορά την ταχύτητα διάδοσης της θερμότητας και είναι για ΣΤ' Τάξη.

Θερμότητα, Φως, Ηλεκτρικά Κυκλώματα (30-33) στο αρχείο αυτό, περιλαμβάνονται διάφορες προτάσεις πειραμάτων για τον εκπαιδευτικό, για να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν ότι ανάμεσα σε 2 διαφορετικής θερμοκρασίας σώματα, η θερμότητα μεταφέρεται από το πιο ζεστό στο πιο κρύο και όχι το κρύο στο πιο ζεστό.

Δραστηριότητες στην τάξη Στο συγκεκριμένο αρχείο παρατίθενται διερευνήσιμα ερωτήματα γύρω από το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διάδοση θερμότητας με τα αντίστοιχα πειράματα (5-6).

.pngΙστοσελίδες


Διάδοση της Θερμότητας Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει η 5η ενότητα του βιβλίου "Γνωριμία με τις Φυσικές Επιστήμες" και χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:

1) Διάδοση της Θερμότητας με αγωγή
Σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζονται διάφορα πειράματα γύρω από την διάδοση της Θερμ
ότητας με αγωγή (στερεά σώματα). Υπάρχουν πειράματα και επεξηγήσεις γύρω από τη διάδοση της θερμότητας. Εξηγεί πως ένα σώμα για να είναι καλός
αγωγός εξαρτάται από το υλικό τουκαι πως τα σώματα διαφέρουν ως προς την αγωγιμότητά τους. Αναφέρεται επίσης στο ποια σώματα (στερεά ή υγρά ή αέρια) είναι καλοί αγωγοί θερμότητας.

2) Διάδοση θερμότητας με μεταφορά
Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν πειράματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος για να δε
ίξει ότι στα υγρά η θερμότητα διαδίδεται με μεταφορά. Παράλληλα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος.

 μεταφορά ακτινοβολία.jpg

3) Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία
Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχουν πειράματα που δείχνουν ότι η διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία γίνεται αυτόματα, ότι εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σώματος και ότι εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας που ακτινοβολεί ή απορροφά.

Εγκύκλιος Παιδεία Αυτή η ιστοσελίδα αναφέρει κάποια παραδείγματα που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της διάδοσης της θερμότητας με ακτινοβολία. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν περιορίζεται ωστόσο μόνο στο μάθημα των Φυσικών επιστημών. θερμότητας με ακτινοβολία.jpgΘερμικά φαινόμενα Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει έντονος ο προβληματισμός γύρω από τη διάδοση της θερμότητας με αγωγή. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν παρατηρήσεις, επεξηγήσεις, πειραματισμός, υπάρχουν ασκήσεις, δυνατότητες επέκτασης και τέλος λεξικό με ορολογίες.

Παιδικά Χαμόγελα Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει επεξήγηση για τους τρείς τρόπους με τους οποίους διαδίδεται η θερμότητα, ενώ παράλληλα υπάρχει και βίντεο σχετικά με τη διάδοση θερμότητας, με μεταφορά ρευμάτων.

Η βάρκα της θερμότητας Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε από το 9ο Δημοτικό Ρεθύμνου, για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος παραπέμπει σε ένα πείραμα για τη μεταφορά θερμότητας με ρεύματα με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο και παράλληλα υπάρχει και βίντεο που το εξηγεί και το αναπαριστά.

Επανάληψη στη Θερμότητα Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει δυνατότητα επανάληψης με ανατροφοδότηση, γύρω από τη θερμότητα και κυρίως τη διάδοση θερμότητας. με ρεύματα.JPGΒίντεο


Διάδοση θερμότητας με αγωγή Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται με πολύ παραστατικό τρόπο η διάδοση της θερμότητας με αγωγή.

Μετάδοση θερμότητας με ρεύματα Στο βίντεο αυτό επεξηγείται με ποιο τρόπο γίνεται η διάδοση θερμότητας με μεταφορά ρευμάτων. Στην πραγματικότητα επισημαίνεται η κυκλική κίνηση με την οποία γίνεται η μεταφορά ρευμάτων και παράλληλα φαίνεται η διάκριση από τη διάδοση με αγωγή. Τέλος παρουσιάζονται εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας με ρεύματα στην καθημερινή ζωή.