Σχέδια Μαθήματος για Γ' Τάξη Δημοτικού
3.jpg


ΦωςΣκιέςref.jpg

Διάδοση φωτός

Διάδοση του φωτός 2shad.jpg

Φυσικό Περιβάλλον


alisiiiiiiiiida.jpgΑλυσίδες και Πλέγματα τροφής.pdf

Πυραμίδα τροφής.pdf

Τροφικές σχέσεις

Φύση-Φυτά


Άνθος
ann.jpgΛειτουργίες των φυτών - Επικονίαση

epp.jpgΛειτουργίες των φυτών - Γονιμοποίηση

gon2.jpggon.jpg

Μελέτη των Φυτών

kik.jpgvot.jpg


Χλωρίδα της Κύπρου


xloooo.jpg

Ανθρώπινο Σώμα- Οι αισθήσεις μας


nnnos.jpg


Ανθρώπινο σώμα - Οι αισθήσεις μας (Η αίσθηση της όσφρησης)

power point 1 (στρουμφάκια)
n.jpg

power point 2(διάσημοι)
Φύλλα εργασίας

Ζώα


agrinooo.jpg
Ζώα (Τα προστατευόμενα ζώα του τόπου μας)

Προστατεύστε τα ζώα που απειλούνται να εξαφανιστούν . Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Δ΄ δημοτικού σχολείου. Το συνολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων τοποθετεί τα παιδιά στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και στοχεύει μέσα από τη δραστηριοποίηση των παιδιών στο χώρο των νέων τεχνολογιών και με τη βοήθεια της ιστοεξερεύνησης να τα ευαισθητοποιήσει στο ζήτημα των ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλο μιας ομάδας δημοσιογράφων που τους έχει ανατεθεί η δημοσίευση άρθρου για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα των απειλούμενων ζώων.
xelona.jpg
Τα παιδιά ως δημοσιογράφοι δραστηριοποιούνται και οδηγούνται -μέσα από τις απλές τροφικές αλυσίδες- στο να αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της ζωής των ειδών και καλούνται να αξιολογήσουν την αξία τους, να γράψουν σε άρθρο τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και να αξιολογήσουν τον τρόπο που εργάστηκαν και τα αποτελέσματα που είχαν. Στο Site αυτό, υπάρχουν οι μαθησιακοί στόχοι και τα σχετικά φύλλα εργασίας.Ήχος


Ήχος: Διάδοση, ηχορύπανση, ηχητικές πηγές, διάκριση ανάλογα με ένταση και χροιά και άλλα πολλά θέματα σχετικά με την ενότητα αυτή. Είναι μια πρόταση για σχεδιασμό ενότητας.
ix.jpgakouo.jpg
Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 2
Φύλλο εργασίας 3imagesafsd.jpg