Στη σελίδα αυτή υπάρχουν ιστοσελίδες, προσομοιώσεις, βίντεο παρουσιάσεις, γύρω από τη βιοποικιλότητα και τις διάφορες πτυχές της π.χ. τροφικές αλυσίδες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει αρκετό και χρήσιμο υλικό που μπορεί πολύ εύκολα, να το αξιοποιήσει σε μια τάξη.


 αλυσίδα.gifΠαρουσιάσεις/ Αρχεία

Διαθεματικό σενάριο οικοσυστήματα Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει ένα σενάριο διδασκαλίας για τα "Οικοσυστήματα" με διαθεματική προσέγγιση, συνδυάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες με το μάθημα της Γλώσσας. Στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονται και 7 φύλλα εργασίας γύρω από τα οικοσυστήματα, την τροφική αλυσίδα και πυραμίδα, τους αυτότροφους και ετερότροφους οργανισμούς κλπ.


Παρουσίαση power point για τις τροφικές σχέσεις. Είναι χρήσιμο για εκπαιδευτικούς που θέλουν να διδάξουν αυτό το θέμα.Παρουσίαση power point για τις τροφικές σχέσεις. Είναι χρήσιμο για εκπαιδευτικούς που θέλουν να διδάξουν αυτό το θέμα. Επίσης έχει πληροφορίες ιδικά για το σαλιγκάρι.

Μελέτη σχετικά με τους ζωντανούς οργανισμούς και τις τροφικές σχέσεις. Παρουσιάζονται τροφικές αλυσίδες και αποτελέσματα που έγιναν κατα την διάρκεια μαθήματος ειδίκευσης Φ.Ε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από φοιτήτριες του ΕΠΑ.

Παιχνίδι


Παιχνίδι : ζωτικές ανάγκες λύκοι και ελάφια. Ένα έξυπνο παιχνίδι για τροφικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών που μπορεί να εφαρμόσει ο κάθε εκπαιδευτικός στο μάθημα του

 οργανισμική οικολογική βιοποικιλότητα.jpg

Ιστοσελίδες


Κυνήγι στην Ελλάδα και όχι μόνο Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα επεξηγείται ξεκάθαρα τι είναι η βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα παρατίθενται και διάφορα βίντεο που μιλούν σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τα είδη προς εξαφάνιση κλπ.

Δύο τύποι τροφικής αλυσίδας Στο συγκεκριμένο σύνδεσμο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει την επεξήγηση των 2 τύπων τροφικής αλυσίδας, αυτής των θηρευτών και αυτής των αποικοδομητών.

Greenpage Η συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζει τι εστί βιοποικιλότητα. Ποιοι παράγοντες την απειλούν, γιατί μας ενδιαφέρει η διατήρησή της και η γενετική ποικιλότητα του είδους και η ποικιλότητα ειδών. Αναφέρεται επίσης η βιολογική ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων, η διαχείριση της βιοποικιλότητας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και μαι διαφορετική επεξήγησ της βιοποικιλότητας. Επίσης γίνεται αναγορά στην σπάνια ελληνική βιοποικιλότητα και τέλος στα αγροτικά οικοσυστήματα που είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα.


Προσομοιώσεις


Τροφικές Αλυσίδες Η προσομοίωση αυτή δείχνει στους μαθητές τι είναι μία τροφική αλυσίδα, πως γίνεται μία τροφική αλυσίδα και ποιοι την αποτελούν (παραγωγοί, καταναλωτές).

Ποικιλότητα Ο μαθητής μαθαίνει ότι οι ζωντανοί οργανισμοί κατηγοριοποιούνται σει διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους


Η προσομοίωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στην ενότητα «Οικολογία και ζωή». Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι διάφοροι οργανισμοί έχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης όσον αφορά την τροφή τους, ότι κάθε οργανισμός είναι κρίκος σε μια αλυσίδα τροφής και επηρεάζει τους άλλους οργανισμούς της αλυσίδας και ότι τα τροφικά επίπεδα οδηγούν σε πυραμίδες τροφής. Οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν τους πληθυσμούς του κάθε οργανισμού σε ένα απλό οικοσύστημα με φυτά, κουνέλια και αλεπούδες. Ανάλογα με τους αριθμούς που θα επιλέξουν η προσομοίωση τους δείχνει τι θα συμβεί στο οικοσύστημα μετά από 50 χρόνια. Ανάλογα με τη σταθερότητα που παρουσιάζει το οικοσύστημα των μαθητών, η κάθε ομάδα παίρνει βαθμολογία με άριστα το 100. Έτσι, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή διαγωνισμού με νικήτρια την ομάδα που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, δηλαδή την ομάδα που θα φτιάξει το πιο σταθερό οικοσύστημα.

Τροφική αλυσίδα Η συγκεκριμένη προσομοίωση δείχνει το πως διαμορφώνονται οι αναλογίες ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές.
Βίντεο πυραμίδα.gif


Βιοποικιλότητα Τι σημαίνει η λέξη, γιατί είναι τόσο σημαντική, πως την καταστρέφουμε και πως συσχετίζεται με τον άνθρωπο;

Φύση και Βιοποικιλότητα στη ζωή μας Το συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζει με ένα πολύ συνοπτικό τρόπο τις επιρροές του νερού της, φωτοσύνθεσης, των ενεργειών του ανθρώπου και των κλιματικών αλλαγών στη βιοποικιλότητα του πλανήτη, καθώς επίσης αριθμούνται και κάποια υπό εξαφάνιση ζώα.


Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα Στο συγκεκριμένο βίντεο επεξηγείται αναλυτικά τι είναι η τροφική αλυσίδα, ενώ παράλληλα παραχωρείται και ένα είδος προβληματισμού προς τους μαθητές, σχετικά με το πως σχεδιάζουμε μια τροφική αλυσίδα, εξηγώντας τι είναι οι αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί και πως τοποθετούνται στην τροφική πυραμίδα.

Τροφική πυραμίδα Το βίντεο αυτό παρουσιάζει με πολύ παραστατικό τρόπο το πως διαμορφώνεται η ιεραρχία στην τροφική πυραμίδα.

Τροφική αλυσίδα Στο βίντεο παρουσιάζεται η τροφική αλυσίδα, οι παραγωγοί , οι καταναλωτές και οι αποικοδομητές καθώς και τα συμπλέγματα ανάμεσα στις τροφικές αλυσίδες.


Τροφική αλυσίδα Ακόμα ένα βίντεο που επεξηγεί το γιατί υπάρχει η τροφική αλυσίδα.