Σε αυτή τη σελίδα μαζέψαμε τη βιβλιογραφία από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου,καθώς και βιβλιογραφία, άρθρα και μελέτες από δύο ερευνητικά ζητήματα γύρω από το θέμα των Φ.Ε.
Σημειώνουμε ότι οι μελέτες είναι προϊόν της δικής μας δουλειάς. Σε περίπτωση χρήσης αυτούσιων κομματιών από αυτές, βεβαιωθείτε ότι αναφέρεστε ΠΑΝΤΑ στα ονόματα των δημιουργών. βιβλιοθήκης.jpg

Βιβλιογραφικές Αναφορές από τον Κατάλογο Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται βιβλία από τον κατάλογο βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα βιβλία αυτά αναφέρονται γενικότερα στις Φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο, καθώς επίσης και σε διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών π.χ. εποικοδομισμός, συνεργατική μάθηση κλπ.Ερευνητικά Παραδείγματα για διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες

Gia to site_pras_m.jpg

Έχουμε συγκεντρώσει υλικό για τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των φυσικών επιστημών. Αυτό περιλαμβάνει βιβλιογραφίες άρθρων, βιβλίων και διδακτορικών διατριβών για τις διάφορες προσεγγίσεις αλλά και μελέτες όπου παρουσιάζονται οι διδακτικές προσεγγίσεις αναλύοντας τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.


Ερευνητικά Παραδείγματα για Μαθησιακές Δυσκολίες στις Φ.Ε.


Έχουμε συγκεντρώσει υλικό για τις Μαθησιακές Δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός στο μάθημα των Φυσικών επιστημών. Αυτό περιλαμβάνει άρθρα αλλά και εργασίες όπου παρουσιάζονται οι Μ.Δ. καθώς
και τρόποι αντιμετώπισής τους.