Χρήσιμες Βάσεις Δεδομένων


Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες βάσεις δεδομένων επιστημονικών περιοδικών, άρθρων και βιβλίων μέσα στις οποίες μπορείτε να συλλέξετε πολλές πληροφορίες σχετικά με το θέμα των Φυσικών Επιστημών στη Δημοτική Εκπαίδευση.
Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες από τις πιο κάτω βάσεις είναι κλειστές και προϋποθέτουν συνδρομή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης. Στο τέλος της σελίδας δίνονται οδηγίες σχετικά με την υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης VPN.JSTOR Journalsimages (3).jpg


Index Islamicus


Academic Search Complete (EBSCO)


Humanities International Complete (EBSCO)


MasterFILE Premier (EBSCO)


DOAJ - Directory of Open Access Journals [Ελεύθερης πρόσβασης]


ERIC (Cambridge Scientific Abstracts)


Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων/ Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης [Ελεύθερης πρόσβασης]

Scopus


Web of Knowledge (ISI) (Citation Index)Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης VPN : Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον οδηγό εγκατάστασης του λογισμικού VPN καθώς και οδηγίες σύνδεσης και τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε.