Σ' αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, παρουσιάσεις και λογισμικά σχετικά με τις απλές μηχανές.Η σελίδα αυτή είναι υπο κατασκευή ακόμη. Προσεχώς έρχεται κι άλλο υλικό σχετικό με το θέμα.
Πληροφορίες


Μηχανές, συσκευές και εργαλεία γύρω μας - Απλές μηχανές και εργαλεία, Οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι μας, Ηχητικές πηγές και ακοή, Προτάσεις για συνθετικές εργασίες. Στην σελίδα αυτή υπάρχουν και πληροφορίες για άλλα θέματα των φυσικών επιστημών.
3906_L.jpg


Παρουσιάσεις

(από το υπουργείο παιδείας)

Απλές μηχανές (Ι) - Τάξη Δ'

Aπλές Μηχανές (ΙΙ) - Τάξη Δ'


Λογισμικά αναφοράς


Πληροφορίες για το Λογισμικό «Ανακαλύπτω τις μηχανές»

Δυνάμεις – Κινήσεις – Απλές Μηχανές – Εργαλεία – Κατασκευές (τραβώ και σπρώχνω, δυνάμεις και αλλαγές στην κίνηση, δυνάμεις που ασκεί ο αέρας όταν φυσάει, μαγνήτες – προσανατολισμός του μαγνήτη- πυξίδα). Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν φύλλα εργασίας, σχέδια μαθήματος, παρουσιάσεις, εικονογραφικό υλικό, παιχνίδι, αξιολόγηση