Στη σελίδα αυτή υπάρχουν προσομοιώσεις, ιστοσελίδες, παρουσιάσεις, βίντεο σχετικά με το αναπνευστικό σύστημα. Επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η αναπνοή, τη σημαντικότητά της και οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρο στο σώμα μας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για ένα εκπαιδευτικό, καθώς δίνονται πρωτότυπες ιδέες, για το πως μπορεί να διδαχθεί το αναπνευστικό σύστημα με επιτυχία στους μαθητές.

lung_faces.gif

Βίντεο

Αναπνευστικό Σύστημα: Σε αυτό το βίντεο θα βρείτε περιγραφή του αναπνευστικού συστήματος με μια απλοποιημένη μορφή κατάλληλο για παιδιά. Η γλώσσα είναι αγγλική αλλά υπάρχουν υπότιτλοι στα ελληνικά.


Προσομοιώσεις


Μελέτη αναπνευστικού συστήματος: Σε αυτή την προσομοίωση υπάρχουν αναλυτικά τα μέλη του αναπνευστικού συστήματος και πληροφορίες για τον ρόλο του κάθε ένα. Στο τέλος υπάρχουν ασκήσεις αξιολόγησης.

Αναπνοή και Αναπνευστικό Σύστημα: Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο γιατρού και καλούνται να βάλουν ξανά στην θέση τους κύρια μέρη του αναπνευστικού συστήματος για να βοηθήσουν τον ασθενή τους

Μην μολύνεται τον αέρα που αναπνέω: Μια προσομοίωση από το Υπουργείο Παιδείας που αναλύει τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος

Αλληλεπίδραση με αναπνευστικό σύστημα: Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το αναπνευστικό σύστημα, τοποθετώντας τα όργανα που το απαρτίζουν στην σωστή σειρά και διαβάζοντας πληροφορίες για το κάθε ένα. Η σελίδα απαιτή εγγραφή η οποία είναι ΔΩΡΕΑΝ.Παρουσιάσεις


Αναπνευστικό Σύστημα: Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε διάφορες παρουσιάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθητές της Στ' τάξης. Αυτές οι παρουσιάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τον εκπαιδευτικό για να λάβει απαραίτητες πληροφορίες.

Μέρη Αναπνευστικού Συστήματος: Θα βρείτε παρουσίαση για τα επιμέρους μέρη και λειτουργίες του συστήματος.

Ανάλυση Αναπνευστικού Συστήματος: Περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αναπνευστικού συστήματος.


Ιστοσελίδες


Υπουργείo Παιδείας: Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε φύλλα εργασίας, προσομοιώσεις και λογισμικά για το αναπνευστικό σύστημα και όχι μόνοbad breath.gif