Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει ιστοσελίδες, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας, παραδείγματα πειραματικών διαδικασιών που είναι χρήσιμα για ένα εκπαιδευτικό που θέλει να πάρει ιδέες για τη διδασκαλία των αλλαγών φάσεων των σωμάτων, όσον αφορά τη θερμοκρασία και τη θερμότητα.

.jpg

Παρουσιάσεις/ παραδείγματα πειραμάτων


θερμότητα, Φως, Ηλεκτρικά Κυκλώματα

(28-29). Εδώ υπάρχουν ιδέες σχετικά με το πως μπορεί να επεξηγηθεί η αλλαγή θερμοκρασίας ενός σώματος κατά την εξάτμιση.

Προσομοιώσεις


Καταστάσεις της ύλης Η συγκεκριμένη προσομοίωση βοηθά στο να αντιληφθεί ο μαθητής το πως αλλάζει η ταχύτητα των κινήσεων των μορίων κατά τη μετατροπή του από στερεό σε υγρό και από υγρό σε αέριο και το αντίστροφο.

Ιστοσελίδες

.jpg


Βρασμός νερού σε γυάλινο ηλεκτρικό βραστήρα Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από το Δημοτικό
σχολείο Ρεθύμνου για το μάθημα των Φυσικών επιστημών. Ο σύνδεσμός αυτός περιλαμβάνει επεξήγηση της διαδικασίας του βρασμούς και παράλληλα ένας βίντεο που δείχνει το νερό που σιγά σιγά με τη θερμότητα που λαμβάνει φτάνει στο σημείο βρασμού του και στο βίντεο φαίνεται φανερά ότι ξεκινά ο βρασμός με μικρές φυσαλίδες από τον πάτο και σιγά σιγά μελαγώνουν και φτάνουν στην επιφάνεια του νερού.

Εξάτμιση και Συμπύκνωση Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχει παρουσίαση κατά την οποία επεξηγείται η εξάτμιση και η συμπύκνωση και οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται.

100.jpg

Εξάτμιση Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί ο μαθητής να βλέποντας την παρουσίαση αυτή να καταλάβει τι είναι η εξάτμιση.

Βρασμός Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει παρουσίαση που εξηγεί το βρασμό καιτ ους παράγοντες που τον επηρεάζουν, ενώ παράλληλα κάνει διάκριση ανάμεσα στο βρασμό και την εξάτμιση.

Μάθημα Βρασμός Στην ιστοσελίδα αυτή δίνεται παρουσίαση στην οποία ο μαθητής παρακολουθώντας την μπορεί να κατανοήσει τι είναι ο βρασμός

Θερμικά φαινόμενα- Ο Βρασμός Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν πειράματα, έννοιες που εξηγούν τη διαδικασία του βρασμού, με ένα ποιο παραστατικό τρόπο. Υπάρχει η δυνατότητα της παρατήρησης, αλλά και η δυνατότητα της εξάσκησης και ανατροφοδότησης και τέλος υπάρχει λεξικό γύρω από τις ορολογίες ύλης 4.png που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.

Βίντεο


Βρασμός Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι στη διαδικασία του βρασμού οι φυσαλίδες ξεκινάνε από τον πάτο και αναβαίνουν προς την επιφάνεια (2'35''-5'20'')

100 βρασμός.jpg

Εξάτμιση και Συμπύκνωση Το συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζει με ένα πολύ εύκολο και κατανοητό τρόπο τις διαδικασίες της εξάτμισης και συμπύκνωσης και πως οι 2 αυτές διαδικασίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κύκλου του νερού.

Εξάτμιση και Συμπύκνωση Το βίντεο αυτό με ένα κωμικό και παραστατικό τρόπο εξηγεί τις διαδικασίες της εξάτμισης και συμπύκνωσης. (EYREKA)


Βρασμός Το βίντεο δείχνει το πως βράζει το υγρό σώμα και στη συνέχεια γίνεται αέριο.


Μικρόκοσμος Στο βίντεο αυτό από το 5'49'' φαίνεται ξεκάθαρα η διαδικασία της εξάτμισης, του βρασμού και της υγροποίησης των βρασμών.